Nieuwe les seizoen Klooster: 31 augustus 2020


compositieles 

pianoles

voorschoolse muziekeducatie  

www.voorschoolsemuziekeducatie.nl


GroepModern:

    Repetitiedata 2020 op de dinsdagavond

    7, 15 & 19 september 20:00

    12 oktober 19:45 (Maandag!) 

    3 & 17 november 20:00

    1 & 15 december 20:00

  info

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie het Privacybeleid voor meer informatie.

OK