“Komponieren ist Glück, ist Angst, ist Abenteuer, Begeisterung, Besessenheit, Einsamkeit, Nervenbelastung, Nervenbefreiung und für mich Inhalt meines Daseins. Wenn ich ins Arbeiten hineinfinde, öffnet sich das Innere plötzlich nach allen Richtungen.”

Helmut Lachenmann

Maarten Van Ingelgem

Componist

Andries van Rossem

Componist

Carol Ruiz

Pianiste

Lut Verbeke: Principes van de Westerse Tonaal-Functionele Harmonie

Algemene harmonieleer

De Taal van de Muziek

Lezingen van Leo Samama - Studium Generale 2010

MuseScore

Muzieknotatie programma

Interview OHWL

Concerten van Het OvhGH in samenwerking met de OHWL. Over ‘1672’

Octavia

De wording van een altviool